tr en
Tüp-Bebek-Tedavisi

Tüp Bebek tedavisi, özel bir kültür ortamında dişi yumurtası ve erkek spermini bir araya getirip, döllenme şansını büyük ölçüde arttıran yardımcı üreme teknolojisidir. Döllenmiş yumurta embriyo olarak bilinir. Embryolar, tüp bebek laboratuvarında gözlemlenmekte, büyümeleri izlenmekte ve burada kaliteleri derecelendirilmektedir. Embryolar daha sonraki bir zamanda kadının rahmine aktarılmak üzere dondurulabilir veya alıcının rahmine çok-katlı embryo evresinde veya blastosist embryo evresinde transfer edilebilir.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Oranları

Tüp bebek tedavisinde başarı oranları merkezler arasında farklılıklar göstermektedir. Fakat ortalama başarı oranlarından bahsedecek olursak 35 yaş altında %40 civarında olup, 40 yaş üzerinde % 18 civarındadır.

Tüp Bebek Yapılması Gereken Durumlar Nelerdir?

•    3 kez aşılama denemesine rağmen hamile kalmamış çiftler
•    Tüplerin çift taraflı tıkalı olması
•    Yumurtlama tembelliği
•    Çikolata kist nedeniyle karın içinde yaygın yapışıklık nedeniyle gebe kalamama
•    Sperm sayısının az ya da hiç olmaması veya Sperm fonksiyonlarının ileri derecede bozuk olduğu durumlar
•    Açıklamayan kısırlık durumları
•    Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü
•    Kadında yumurta sayısının az olması
•    Kalıtsal hastalıklarda genetik araştırma yaparak sağlıklı embryo seçiminin sağlanması amacıyla

Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır Ve Aşamaları Nelerdir

Tüp bebek tedavisi birbirini izleyen ve birbirleri ile bağlantılı farklı aşamalardan meydana gelir. Tedavi ortalama 7 aşamadan meydana gelir.

1. Aşama: Çiftin Değerlendirilmesi Ve Kısırlığa Neden Olan Sebebin Teşhisi

Bu aşamada çiftler ayrı ayrı değerlendirilerek kısırlığa sebep olan neden araştırılır. Tüp bebek tedavisine başlarken tedavinin planlanması için en önemli aşamadır. İlk olarak jinekolojik ve ürolojik muayeneler yapılır ve gerekli olan testler istenir. Bu aşamada bazı çiftlerin tüp bebek tedavisine gerek kalmadan daha basit veya cerrahi tedaviler ile kısırlık sorunları çözülebilir.Unutulmaması gereken durumlardan biriside başvuran çiftlerin %20 de herhangi bir sorun tespit edilememesidir. Çiftlerin % 25’inde her iki taraftada problem bulunabilmektedir.

3. Aşama: Yumurtalık Uyarılma Aşaması

Bu aşama tedavinin şekline göre değişkenlik göstermektedir. Tüp bebek tedavisinin başlangıcında yapılabildiği gibi sonraki aşamasında da yapılabilir. Hormon baskılanmasının amacı, kadında salgılanan hormonları bir süreliğine baskılanması ve yumurta gelişiminin tamamen hekim kontrolünde olmasını sağlamaktır. Bu şekilde düzensiz büyümeler en aza indirilebilir ve çok sayıda düzgün yumurtalar elde edilebilir.

3. Aşama: Yumurtalık Uyarılma Aşaması

Ovulasyon indüksiyonu olarakta isimlendirilen bu aşamada belirli ilaç rejimleri uygulanarak birden fazla yumurta hücresinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Başarılı bir ovülasyon indüksiyonu kişiye özgü olmalıdır. Aynı protokol ve aynı doz ilaçlar farklı kişi ve farklı metabolizmalarda değişik sonuçlar verebilir.

Yumurta uyarılması için kullanılacak olan ilaçlar hormon içerikli ilaçlardır. Hasta adetin üçüncü günü çağırılır  muayene ve tahlil sonuçlarına göre yumurta gelişimini uyaracak hormonal ilaçlar başlanır.

Yumurtalık uyarılması amacıyla bir çok protokol kullanılmaktadır. Bunlardan hangisinin uygulanacağına hastanın ilk muayenesinde karar verilir. Tedavi başlandıktan sonra belli aralıklarla kan ve ultrason tetkikleri yapılarak yumurta gelişimi izlenir. Bu yaklaşık 10-14 gün sürebilir. Yumurta büyüklüğü istenilen boyuta  vardığında çatlatma iğnesi yapılır 34-36 saat sonra yumurta toplama işlemine geçilir.

4. Aşama: Yumurtaların Toplanması Aşaması

Üçüncü aşamada geliştirilen foliküllerin içinde bulunan yumurta hücreleri, olgunlaşma dönemini tamamladığında ameliyathane ortamında toplanması aşaması 4. aşamadır. Genel anestezi altında yapılan bu işlem ortalama 30 dk sürmektedir, hasta tamamen uyutulduğu için ağrı hissetmez. Laboratuvar ortamına alınan yumurtalar mikroenjeksiyon işlemi için hazırlanır.

5. Aşama: Laboratuvar Ortamında Döllenme İşlemi

Toplanan yumurtalar laboratuvarda mikroskop altında değerlendirilir ve uygun olan spermle döllenerek embryo oluşturulur. 2 şekilde döllenme gerçekleşebilir bunlardan ilki klasik olan metot yani yumurta ve sperm aynı ortama bırakılır ve kendiliğinden döllenmenin oluşması beklenir. İkinci metot ise mikroenjeksiyon, yani spermin bir takım işlemlerden geçirildikten sonra yumurta içine özel mikro kanüller kullanılarak enjekte edilmesidir.

Spermle birleşmiş olan yumurtalar döllemiş olarak inkübatör adı verilen özel cihazlara yerleştirilerek günlük olarak embryo gelişimi takip edilir. Günlük takibin amacı rahme tutunma olasılığı en yüksek ve kaliteli embryonun seçilmesidir.

6. Aşama: Emriyonun Transferi

Tedavinin en kritik aşamasını oluşturmaktadır. Tedavi boyunca geliştirilen embriyonun rahim içine transferi uygun şartlarda yapılmazsa tüm tedavi riske girebilmektedir. Transfer işlemi sırasında ağrı oluşmaz ve yumurta toplandıktan sonraki 2 ila 6. günler arasında yapılır. Belirli bir olgunluğa erişmiş olan embryo özel bir katater yardımıyla rahim içerisine yerleştirilir.Transfer sonrası fazla olarak kalan diğer embryolar, çiftler ile konuşularak dondurma işlemine tabi tutulabilir.

7. Aşama: Gebeliğin Tespit Aşaması

Embryo transferinden 12 gün sonra anne adayına BetaHCG testi uygulanır. Test pozitif olarak sonuçlanırsa 48 saat sonra tekrar edilir. Her iki testin olumlu olması ile gebelik başlamış olur. Tüp bebek tedavisi ile oluşan gebeliğin takibi, normal fizyolojik yolla olan gebelikle aynı şekilde yapılmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Oluşabilecek Riskler Nelerdir?

•    OHSS (Yumurtalıkların aşırı uyarılması)
•    Çoğul gebelik ve buna bağlı erken doğum
•    Dış gebelik
•    Yumurta toplama sırasında oluşan iğne yaralanması ve anestezi riski

Tüp Bebek Tedavisinin Süresi

Tüp bebek tedavisinin süresi hastanın verdiği yanıta göre değişkenlik gösterir. Hastanın tedaviye yanıtı olumlu olur ve herhangi bir sorun ile karşılaşılmaz ise tüp bebek tedavisi uzun bir tedavi değildir. Tedavi genellikle adetin 3. Günü başlar ve yumurta toplamaya kadar genellikle 12 gün sürer sonrasında embryo transferi için 3-5 gün gereklidir.

Tedavinin Başarısı Nelere Bağlıdır

•    Anne yaşı: Anne yaşı ilerledikçe başarı oranı azalmaktadır.
•    Embryo Durumu: Embroyunun gelişmişlik durumu başarı oranını artırmaktadır. Bu nedenle 5.-6. gün transferleri daha başarılı olmaktadır.
•    Önceki Gebelik: Daha önce gebelik geçiren hastalarda tedavi başarısı artmaktadır.
•    İnfertilite Sebebi: Kısırlığa neden olan herhangi bir hastalık varlığı ve bu hastalığın dereceside tüp bebek başarı oranını arttırmaktadır.
•    Yaşam Tarzı: Sigara, obezite, alkol ve ilaç kullanımı tedavi başarısını etkilemektedir.

Kısırlık hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki tıklayınız.

Sosyal Medyada Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir