Afrodizyak cinsel istek ve cinsel gücü arttıran yiyecekler, maddeler kokulara genel olarak verilen isimdir. Kökeni Yunan Tanrıçası olan güzellik tarihçisi olan afroditten köken alır. Toplumda bir takım maddelerin, yiyeceklerin, etki gösterdiğisöylenir. Tabii bu yüzde yüz kanıtlanmış değildir. Afrodizyak lar özellikle nasıl etki gösterir ondan birazcık bahsedelim. Vücudumuzda bulunan bir takım hormonlar, nörotransmiteller ve mediatörlerin artışına sebep olurlar. Burada özellikle en çok serotonin ve domin dediğimiz iki nöron hem bize mutluluk verir hem de cinsel istekte, cinsel güç de artışına neden olur. Bunun yanı sıra bazı afrodizyak maddeler veya yiyecekler kan basıncında artışa sebep olarak etkili gösterebilirler. Afrodizyak maddelerin cinsel isteği arttırdığına yönelik bir takım genel bir kanı vardır. Ama bu yüzde yüz kanıtlanmış değildir. Özellikle bu toplumun yüzde yirmisinde yer alan, yüksek uyarılma genine sahip kişilerde cinsel istek artış olduğu görülmüştür.