tr en
Kızlık-Zarı-Onarımı

HYMEN

Latince bir kelime olup kökeni yunan ve roma mitolojisine dayanmaktadır.  Evlilik tanrısı olan Hymenaeus, şarap tanrısı Dionysos ile güzellik tanrısı Afroditin oğludur.  Eski yunanda  gerdek gecesi bu tanrıya adandığı için kızlık zarına hymen adı verilmiştir. Tarihten günümüze bazı toplumlarda namus, el değmemişlik, saflık  yani bekaretin simgesi olarak kabul edilmektedir.

HYMEN Lokalizasyonu

Hymen vajen girişinden yaklaşık olarak 1-1,5 cm içeride  yer almaktadır. Hymen iç genital organlar ile dış genital organlar arasında sınır oluşturmaktadır. Vajinanın başlangıcı ile vestibulum vajina arasında yer alır.

HYMEN Yapısı

Hymen genellikle zar şeklinde ifade edilsede, zar kadar ince olmayan kalınlığı 1-1,5 mm civarında olan mukoza yapısındadır. Hymen genellikle ortasında adet kanının dışarı akmasını sağlayan çeşitli şekillerde olabilen bir boşluk içermektedir. Hymenin vajen duvarıyla birleştiği yer hymenin kaidesini oluşturur ve bu bölge daha kalın olup kanlanmasıda  daha fazladır.  Hymen orta kısmında özelliklede boşluğun sınırlarını çevreleyen kenarlarda daha ince olup kanlanmasıda daha azdır.

HYMENİN Görevi

Hymenin fizyolojik görevi net olarak açıklanamamıştır. Embriyolojik dönem içindeki görevi iç genital organların erken dönem amniotik sıvı ve içeriği ile temasının kesilmesi olabileceği düşünülmektedir. Doğum sonrasında görevi  ise özellikle çocukluk döneminde vajen içine yabancı cisim girişini engellemek olduğu düşünülmektedir.

Günümüzde  hymenin anatomik veya fizyolojik değil sosyolojik fonksiyonu ile ilgilenilmektedir.

HYMEN Çeşitleri

Hymen adet kanın deşarjını sağlayacak şekilde delikler içermektedir. Bu deliklerin şekline, sayısına ve büyüklüğüne görede çeşitli isimler almaktadır. Yaklaşık olarak tanımlanan dokuz çeşit hymen bilinmektedir.

 • Annuler Hymen
 • Kresentrik Hymen
 • Septalı Hymen
 • Yarım septalı Hymen
 • Kripriform Hymen
 • Mikroperfore Hymen
 • Fimbrialı Hymen
 • Esnek Hymen
 • İmperfore Hymen

HYMEN Operasyonu Yapılma Nedenleri

Hymen , cinsel ilişki dışında ince mukozal yapısı ve yerleşim yeri sebebi ile dış genital organ travmalarında hasarlanabilmektedir.  Düşme, travmatik sporlar, mastürbasyon sırasında hymen ile temas gelişirse hasarlanma olabilmektedir.

HYMEN Operasyonu Yapılma Nedenleri

Sıklıkla kapalı toplumlarda sosyal nedenlerle yapılan operasyonlardır. Batı toplumlarında daha çok fantazi amacıyla yaptırılmaktadır.

HYMEN Onarımı (Hymenoplasti) Teknikleri

Hymen onarımı hastanın durumuna, koşullarına ve isteklerine göre değişim göstermektedir. Buradaki en önemli belirleyici faktör genellikle hastanın operasyon sonrası ilişkiye ne zaman gireceği yani süre  olmaktadır. Hymen onarımı hastanın önceki cinsel ilişki sayısından bağımsızdır.

Hymenoplastideki amaç operasyondan sonraki ilk ilişkide kanamanın sağlanmasıdır. Hymenoplasti teknikleri çok çeşitli olup yapılma şekli ve etkinliği yönünden farklılıklar arz etmektedir. Kalıcılık süresine göre 2 gruba ayrılabilir.

Geçici Hymenoplasti

 • Hymende yaralanmış kısmın onarımı
 • Karşılıklı hymen duvarının sütüre edilmesi
 • Sirkulaj yöntemi
 • Bilateral duvarların C tipi sütürasyonu

Geçici Hymenoplasti

 • Posterior flep yöntemi
 • Dağhan ışık  ve ark. 3 kat flep yöntemi
 • Özkan tekniği (3 flep kaydırma tekniği)

Sosyal Medyada Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir